Pastir.si - Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec (Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg)

Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec (Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg)

Pastir.si - Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec (Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg)

Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec (Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg)

Pastir.si - Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec (Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg)

Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec (Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg)

Pastir
Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec
(Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg)

DEKANIJSKO SREČANJE KATEHETOV IN NOSILCEV VEROUČNIH SKUPIN

DEKANIJSKO SREČANJE KATEHETOV IN NOSILCEV VEROUČNIH SKUPIN

Dober glas seže v deveto vas - povej naprej!

Torek, 24.1., po sv. maši se je zgodil prijeten dogodek - srečali smo se dekanijski duhovniki, katehistinje in nosilci veroučnih skupin.

Na srečanju je bila priložnost, da smo duhovniki in izvajalci verouka izrazili dobre strani našega skupnega dela, izpostavili smo predvsem pomen podpore in občutek zaupanja. Pri stvareh, ki jih pogrešamo smo najbolj izpostavili, da pogrešamo bolj razvejano mrežo, npr. več ljudi, ki bi bili duhovnikom v pomoč ter predvsem medsebojno pomoč in izmenjavo informacij med vsemi izvajalci verouka v dekaniji. Prav temu, medsebojni podpori in pa sproščenemu druženju, ki je sledilo na koncu je bilo predvsem namenjeno torkovo srečanje in menim, da smo domov vsi odšli z nekaj novega zagona za delo naprej.

Mojca Palir