Pastir.si - Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec (Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg)

Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec (Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg)

Pastir.si - Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec (Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg)

Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec (Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg)

Pastir.si - Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec (Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg)

Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec (Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg)

Pastir
Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec
(Pameče, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg)

Svetopisemski maraton 2017

Svetopisemski maraton

Dober glas seže v deveto vas - povej naprej!

Svetopisemski maraton – neprekinjeno branje Svetega pisma

Pri nas v Slovenj Gradcu bo maraton 27. in 28. januarja 2017

Prijave in informacije pri Anki Zajc (ankazajc@gmail.com).

Kristjani vse Božje delovanje razumemo kot utelešenje njegove Besede – in ko ta postaja»dogodek« v našem času in prostoru, smo deležni Boga. Tak dogodek je tudi svetopisemski maraton – izmenično,nepretrgano branje Svetega pisma, 24 ur na dan. Tu ne gre za tekmovanje v hitrem branju Svetega pisma, pač pa je prebiranje Božje besede hkrati tudi molitev za bralca in poslušalce.

Beseda “maraton” nakazuje, da gre za vztrajanje, saj ob Božji besedi bedimo teden dni, podnevi in ponoči. “Vztrajajte v molitvi, bedite v njej in se zahvaljujte”. Kol 4,2

Svetopisemski maraton je bil v Sloveniji prvič pripravljen leta 2007 ob letu Svetega pisma, krog sodelujočih gibanj, skupnosti in cerkva pa se vsako leto širi. Ob celotedenskem branju Svetega pisma, ki poteka v cerkvi sv. Jožefa na Poljanah od leta 2008, se zvrsti okoli tisoč bralcev, kar pomeni svojevrstno priložnost za druženje.

Leta 2012 smo v sodelovanju z lokalnimi koordinatorji pričeli pripravljati tudi številne t. im. “mini” svetopisemske maratone, ki v maratonskem tednu potekajo v krajih drugod po Sloveniji. V letu 2016 je bilo takšnih krajev, kjer potekajo mini svetopisemski maratoni, več kot 60.

Razmislek ob letošnjem geslu svetopisemskega maratona “Spregovorim ti na srce”

Verjamem, da vsak od nas uživa v prijetnem druženju in pogovoru, saj nas te stvari bogatijo in napolnjujejo. Ustvarjeni smo za komunikacijo. Naš Stvarnik je Bog komunikacije. Že od samega začetka se je pogovarjal s prvim človekom Adamom in kasneje z njegovo ženo Evo. Bog se ni nikoli prenehal pogovarjati s človekom, kljub temu, da je človek grešil in zaradi greha izgubil osebni odnos z Bogom. To komunikacijo je Bog obdržal vse do danes. Bog komunicira s človekom na različne načine. V Stari zavezi je največkrat govoril z ljudmi po prerokih. V Novi zavezi pa največkrat govori po svojem Sinu Jezusu, po Svetem pismu, Svetem Duhu ter po ljudeh, ki imajo osebne izkušnje z Bogom.

Tema letošnjega svetopisemskega maratona je: »Spregovorim ti na srce«. Besedilo je vzeto iz Knjige preroka Ozeja 2,16. Nekega dne je Bog poklical preroka Ozeja in mu osebno povedal sporočilo, ki ga mora povedati Izraelcem. Mora jim povedati, da so grešili in zapustili svojega Boga. Mora jim povedati, da kljub temu Bog hrepeni po pristnem odnosu z njimi, ker jih ljubi. Mora jim povedati, da greh, ki ga počenjajo, uničuje njihova življenja in jih oddaljuje od velikih blagoslovov, ki jih ima pripravljene za svoje ljudstvo. Ker jih Bog tako močno ljubi, se je odločil, da jim bo celo sam osebno govoril na srce. Zakaj na srce? Že slovenski pregovor pravi: »Kar od srca pride, se srca prime.« Bog je vedel, da je najbolj učinkovit način, če osebno nagovori njihova srca, ker se jih bo to najbolj dotaknilo. Enako je tudi danes. Tiho te nagovarja, da se odpreš za njegov milostni dar, Jezusa Kristusa, v katerem je odrešenje za vsakega, ki vanj veruje. Tiho te nagovarja, da hodiš z njim, ker te želi pripeljati v nebesa, kjer ti pripravlja večni dom in bogato dediščino. Nagovarja te, da bereš Sveto pismo, ker boš v njem našel vrednote, krščanske in moralne, ki bodo imele pomemben vpliv na tvoje odločitve in življenje. Tega v svetu ne boš našel in slišal, slišal boš ravno obratno. Zato se je Božjemu vabilu in govoru na srce vredno odzvati! Svetopisemski maraton ti je lahko v veliko spodbudo pri tvojem odzivu.

Zvonko Turinski, pastor Evangelijske krščanske cerkve Ljubljana

vir: http://www.svetopisemskimaraton.si/